Thực hiện kế hoạch số 02/KH- ĐU ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Đảng Ủy xã Phú Tiến. Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2020 chi bộ mầm non đón đoàn kiểm tra công tác Đảng tại chi bộ.