Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy xã Phú Tiến, sáng ngày 23/3/2020 ...